Generation U

New awareness - New Opportunities

Ukrainian New Generation University


Generation U:
сучасні компетенції,
особистісний розвиток,
успішна кар'єра

Наша програма гарантує набуття і розвиток актуальних
та затребуваних роботодавцями компетенцій.

У взаємодії з бізнесом

Українські та зарубіжні компанії як партнери проекту беруть участь у створенні програми, стажуванні студентів, експертизі проектів.

Кращі практики

В програми навчання включені методики, технології та кращі практики з європейського досвіду створення навчальних програм.

Кращі експерти ринку

Для студентів викладають кращі експерти вітчизняного ринку бізнес освіти, практики, представники компаній.

Комплексна програма

Програма включає онлайн модуль, тренінги, виконання проектів, стажування в компаніях, вирішення бізнес-кейсів

Бути успішним – це мати знання і навички, які дозволять це зробити.

Чому наша програма є цінною для вас:

Програма Generation U створена на основі тих вимог, які ставлять роботодавці до спеціалістів. В ній – сучасні теми, які дають змогу отримати навички майбутнього – як бути результативним, ефективним, успішним.

01

On-line навчання з використанням сучасних інтерактивних технологій, відеолекцій, віртуальних тренажерів, кейсів, вебінарів

02

Face to face тренінги та майстер класи з найкращими експертами від бізнес-освіти на компаній

03

Стажування в компаніях, ознайомлення з реальними кейсами та бізнес-процесами, менторство від куратора

04

Створення власного проекту з вирішення реального бізнес-кейсу, презентація його, можливість отримання пропозиції від роботодавців

Наша програма дозволить вам отримати компетенції, які, на думку, керівників та роботодавців, у найбільшій мірі визначають успішність працівника, а, значить, покращують його шанси отримати гарну роботу:

Управління результативністю.

Інструменти управління: цілепокладання, приоритизація, SWOT, banchmarking.

Самоменеджмент.
  

Навички організації та управління процесами, тайм-менеджмент, особиста ефективність.

Управління кар’єрою.

Визначення кар’єрних цілей та управління ними, навички створення якісного резюме, проходження співбесіди.

Робота в команді.

Навички ефективної роботи в команді, управління командами, мотивація команди, ефективна постановка завдань.

Розвиток особистості.

Лідерство, емоційний інтелект, успішність, розвиток мотивації.

Комунікації.

Навички вербальної та невербальної комунікації, вміння та навик поводження на різних рівнях ділового спілкування.

В результаті

Формування сучасного, результативного, затребуваного на ринку праці працівника

Наша програма Generation U дасть змогу опанувати сучасними знаннями, отримати сучасні навички, посилити компонент надпрофесійної компетентності.

Для студентів:

Для участі у проекті вам потрібно:

1. Зареєструватись на сайті.
2. Отримати від нас листа з підтвердженням реєстрації.
3. Заповнити анкету.
4. Підготувати коротке (до 1 сторінки) есе на тему:
«Чому саме мені необхідно взяти участь у програмі».
  

Для партнерів:

Можливий формат участі партнерів у програмі:

-участь у розробці контенту
-запрошення у якості guest speaker
-надання кейсів для опрацювання студентами
-надання можливості стажування студентів
-участь в роботі комісій з оцінки проектів
-можливість відбору кращих студентів